HAKKIMIZDA SEZAM NEZAM YAYINLARIMIZ İLETİŞİM
ULUSLARARASI İSTANBUL İKTİSATÇILAR ZİRVESİ

Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, dünya ve ülke gündeminde ön sıralarda yer alan iktisadi ve sosyal konularda bilimsel araştırmaların ve tartışmaların geliştirilmesine zemin hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde iktisat alanında bilim adamlarını ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek, özellikle genç araştırmacılara bir bilimsel tartışma zemini oluşturmak, ülke düzeyinde doğru, tarafsız ve yol gösterici iktisadi ve sosyal politikaların belirlenebilmesine imkân veren nitelikli ve saygın bir tartışma platformu teşkil etmek amacıyla İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Bu etkinlik, İ.Ü. İktisat Fakültesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Zirve Sayfası »

SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU

İstanbul İktisatçılar Derneği, iktisat alanındaki çalışmaları ile “İktisadın Duayeni”, yetiştirdiği binlerce talebe ve öğretim üyesinden dolayı “Hocaların Hocası", insan-ı kamile ulaşmayı ve insan-ı kamillerden müteşekkil bir toplum oluşturmayı misyon edinen davranış ve yaşantısı nedeniyle “Güzel İnsan” gibi payelerle anılan, ülkesine ve milletine büyük hizmetleri olan, 9 Aralık 2007 tarihinde kaybettiğimiz Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamızın eserlerini ve düşüncelerini yaşatmak, onun misyonunu üstlenecek nesillerin yetişmesine fırsat verecek çalışmalar yapmak amacıyla Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi'ni (SEZAM) kurmaya karar vermiştir.

Sempozyum Sayfası »

 
İKDER - İSTANBUL İKTİSATÇILAR DERNEĞİ
Tel & Faks: +90 212 511 69 87
Hocagıyaseddin Mahallesi Şifahane Sokak No:18
Süleymaniye – Eminönü – İstanbul – TÜRKİYE

İKDER | Copyright © 2016   Her hakkı saklıdır.